Ludzie Fundacji:

 

 

 

Patrycja Wojtak - Prezes Fundacji Militarny Instytut Historyczny

 

absolwentka humanistyki ,wsparcie merytoryczne oraz pomysłodawczyni projektów. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w innych organizacjach gdzie odpowiedzialna była za prowadzone projekty, organizację imprez oraz działań, aktywności, animacji i tworzenia projektów społeczno- kulturalnych. Lubi poznawać ludzi i pomagać innym co sprawia jej wielką przyjemność, a zarazem dodaje energii do dalszej pracy. Wolne chwile spędza na podróżach i odkrywaniu historii oraz tajemnic Dolnego Śląska.

 

 

 

 

 

Cele i zasady Fundacji :

 

 1. Działalność edukacyjna, naukowo-oświatowa ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień o    tematyce historycznej, wojskowej oraz promującej sport oraz zdrowy tryb życia.

 2.  

 3. Popularyzowanie wiedzy historycznej.

 4.  

 5. Współdziałanie z organami administracji publicznej w zakresie edukacji.

 6.  

 7. Rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku historii wojska polskiego.

 8.  

 9. Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej w zakresie historii, sztuki, techniki oraz architektury wojskowej.

 10.  

 11. Upowszechnianie wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie, historii, sportu oraz zdrowia.

 12.  

 13. Podtrzymywanie tradycji narodowej.

 14.  

 15. Ochrona zabytków techniki militarnej.

 16.  

 17. Ochrona i restauracja obiektów oraz pojazdów historycznych i zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków techniki militarnej.

 18.  

 19. Podejmowanie wszelkich działań związanych z pozyskiwaniem eksponatów.

 20.  

 21. Dbanie o posiadany zbiór eksponatów.

 22.  

 23. Wspieranie i promocja osób (twórców, artystów, uczonych)zaangażowanych w inicjatywy związane z ochroną militarnego dziedzictwa narodowego.

 24.  

 25. Działalność na rzecz poszukiwania zaginionych dóbr kultury.

 26.  

 27. Organizacja szkoleń, zjazdów, obozów, konferencji i zlotów miłośników zabytków techniki militarnej, historii, sportu z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

 28.  

 29. Współpraca z obronnymi formacjami pomocniczymi i rezerwami.

 30.  

 31. Wspomaganie instytucji cywilnych na okoliczność wystąpienia klęsk żywiołowych oraz katastrof oraz przeprowadzanie ćwiczeń w tym zakresie.

 32.  

 33. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem sportu motorowego.

 34.  

 35. Działalność edukacyjna wspierająca rozwój zawodowy młodzieży i dorosłych.

 36.  

 37. Upowszechnianie kulturalnych i sportowych form spędzania wolnego czasu.

 38.  

 39. Promocja dorobku kulturalnego regionów polskich i społeczności lokalnych w kraju i za granicą.

 40.  

 41. Promowanie walorów turystycznych i historycznych